МЕНЮ Мова сайту: Закрити меню
фонове зображення
Логістика
Отримати консультацію менеджера

Менеджер з логістики - це активний організатор потокових процесів. Від логіста вимагаються незалежність, командна робота та креативність у вирішенні багатогранних проблем у сфері логістики всередині та за межами організації (логістичні ланцюги та мережі). Тому в рамках спеціалізації, крім суворо логістичних предметів, вивчаються такі предмети, що вдосконалюють логістичні компетенції (у тому числі соціальні). Спеціалізація готує вас до роботи як спеціалістів та менеджерів у відділах логістики виробничих, комерційних та сервісних підприємств, у різних сферах (постачання, виробництво, розподіл, обслуговування клієнтів, повернення), а також як менеджера, координатора логістичного ланцюга та в компаніях, що надають логістичні послуги (транспортно-експедиторських, центрах логістичного обслуговування, логістичних розподільчих центрах, складах, підприємствах громадського харчування, постачання та дистрибуції). Також можна виконувати дорадчі та консультаційні функції на підприємствах і консалтингових компаніях, а також вести власний бізнес. Результатом навчання - підготовка до професійної роботи у великих економічних організаціях, як національних так і міжнародних.

Зміст спеціальності “Логістика”

Випускник спеціальності «Логістика» здобуває знання та набуває навичок у таких галузях: визначення, аналіз і вдосконалення систем, логістичних процесів, логістичних ланцюгів і мереж, а також управління ними. Знання в цій галузі збагачуються практичними навичками використання ІТ-інструментів для управління логістичними процесами. Спеціалізація включає також розвиток навичок творчого мислення, готовності працювати в команді, а також дисциплінованої та відповідальної поведінки та дій. 

Випускники цієї спеціалізації підготовлені до роботи в якості менеджерів і спеціалістів у сфері логістичного процесу та управління проектами в різних компаніях та установах. 

Випускники спеціальності:

  • знають основні поняття, методи та прийоми в галузі логістики, умови та наслідки їх застосування;
  • здатні визначати, аналізувати та діагностувати існуючі рішення, а також розробляти та обґрунтовувати нові логістичні рішення всередині підприємств та установ;
  • вміють використовувати спеціалізовані ІТ-інструменти для аналізу, оцінки та проектування (моделювання) логістичних процесів;
  • готові працювати в команді та управляти нею, а також нести відповідальність за прийняті рішення;
  • здатні самостійно вдосконалювати свої знання та навички у сфері логістики.

Набуті знання та навички дозволяють випускнику даної спеціальності продовжити навчання в університеті.