МЕНЮ Мова сайту: Закрити меню
фонове зображення
Економіка
Отримати консультацію менеджера

Випускник технікуму за спеціалізацією «Економіка» володіє всебічними знаннями в галузі економіки та підготовлений до роботи на посаді економіста – спеціаліста в галузі управління фінансовими, людськими та матеріальними ресурсами. Він може використовувати сучасні обчислювальні методи, а також отримувати й аналізувати інформацію, необхідну для прийняття оперативних рішень. Він поєднує навички виявлення та аналізу економічних явищ зі знаннями, які дозволяють йому розробляти методи та використовувати їх в бізнесі. Він готовий до навчання в університеті.

Переваги спеціалізації “Економіка”

Випускник-економіст готовий працювати в команді, використовуючи креативність та інноваційність, вміння спілкуватися на аналітичному рівні та виконувати командні завдання, використовуючи сучасне програмне та комп’ютерне обладнання для роботи з наборами інформації.

Спеціалізація “Економіка” готує спеціалістів, підготовлених до прийняття рішень у сфері управління працівниками, а також фізичним та фінансовим капіталом. Дослідження в цій галузі дозволяють ознайомитися з широким спектром проблем у сфері сучасної економіки, з особливим акцентом на процесах, пов’язаних з інноваціями, конкурентоспроможністю, економічною інтеграцією та глобалізацією. Міждисциплінарні предмети, які викладаються, дають знання про різні умови економічних процесів.

Залежно від закінченої спеціалізації, випускник буде компетентним для роботи на таких посадах, зокрема: спеціалістом з аналізу, діагностики, прогнозування, проектування, планування, моделювання, програмування економічних явищ, спеціалістом з організації, ведення переговорів та укладання договорів з вітчизняними та іноземними партнерами, менеджером, у відділі кадрів, експертом, радником та консультантом, аудитором та контролером господарської діяльності та податкового адміністрування. Крім того, він буде готовий вести власний бізнес.

Можливість працевлаштування після курсу “Економіка”

Випускник матиме ґрунтовні знання про економічні явища, як на мікро економічному, макроекономічному та глобальному рівнях. Зможе використовувати аналітичні методи для вивчення економічних явищ і процесів та моделювання їх перебігу.

Завдяки знанням, навичкам та компетенціям, отриманим під час навчання в галузі економіки, випускники високо цінуються та затребувані, зокрема підприємствами всіх галузей економіки, банками та фінансовими установами, підприємствами ділового середовища, сектором комунальних послуг, органами державного управління та місцевого самоврядування, статистичними службами та центрами обробки економічної інформації, соціальними установами, редакціями журналів та радіо- і телевізійних економічних програм, агентствами зв'язків з громадськістю, а також міжнародними установами та організаціями.