МЕНЮ Мова сайту: Закрити меню
фонове зображення
Болонська система навчання
Новини Отримати консультацію менеджера

Болонська система навчання

Дана система навчання була започаткована у 1999 році шляхом підписання так званої Болонської декларації, підписанти якої таким чином створили єдиний стандартизований освітній і науковий простір. Це передбачало єдині умови визнання дипломів про освіту, сприяння в такий спосіб мобільності студентів, збільшення конкурентоспроможності та привабливості європейської вищої освіти, зміцнення її інтелектуального, соціального, науково-технічного потенціалу, а відтак – акцентування центральної ролі університетів у розвитку культурних цінностей. Безумовно, що після студентства це полегшує і забезпечує процес мобільності європейських громадян з можливістю працевлаштування.

Окрім цього, рамки Болонського процесу включають в себе три цикли навчання. По завершенні першого циклу, тривалістю 3-3,5 роки, присвоюється ступінь бакалавра, отримавши якого можна продовжити навчання ступеня магістра, що триває ще близько 1,5-2 роки. Освіта в Польщі після 11 класу на третьому циклі - докторантурі - триває кілька років та полягає у знайчних поглиблених дослідженнях у вузькій галузі.

Присутнє тут і поняття Європейської кредитно-трансферної системи. 

Що це означає? Кредит – це встановлений норматив мінімальної кількості годин для вивчення окремого предмета, по завершенні якого документально фіксується аудиторна та самостійна робота студента по даному предмету. Це сприяє спрощенню переходу студента з одного Університету до іншого і є допомогою навчальним закладам перенести оцінки, що виставлені місцевим закладом.

Болонська система це також і про розширення викладацької аудиторії між закладами вищої освіти країн-підписантів, їхню мобільність у навчальній сфері, що спонукатиме студентів до оціночних критеріїв методики навчання.

Це і про зміни навчальних планів та програм, спрямованих на самостійне навчання студентів. Таким чином активується власний потенціал та підхід студента до вивчення предметів. Завданням навчального закладу в цей час є створення такої атмосфери для студента, яка б формувала прагнення до навчання, а не просто забезпечити процес викладання.

Нині налічується близько 50 країн-учасниць. Приєднуються вони на добровільній основі шляхом підписання Декларації, згаданої вище.

Вступити в Польщу після 11 класу (https://polcentrum.com/navchannia-v-polshchi-pislia-11-klasu/), здобувати якісну освіту по даній Болонській системі навчання, отримати диплом в Європейській країні - впевнений крок у своє майбутнє.